©2014-2023, HUYỆN ỦY BẮC HÀ
Địa chỉ: Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Lịch công tác